English below, maar eerst in het Nederlands...

 

Geert Keuter (1965) is opgeleid als grafisch ontwerper aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Hij schept beelden met letters. Helderheid in compositie - prettig in het vlak, plezier en rust zijn de uitgangspunten.

Hij maakt logo’s, boeken en vrij werk.

 

Het werk van Geert Keuter gaat een relatie aan met de omgeving, - hij speelt er mee. Steeds op zoek naar een balans tussen ruimte en restruimte. Wat laat je zien, wat ontstaat in het beeld en welk nabeeld levert het op. Zijn mobiles zijn licht in de ruimte aanwezig en lijken ogenschijnlijk hun eigen weg te gaan.

Een enkele letter op een doordachte ondergrond die als klank beleefd kan worden, als vleug reclame, instructie of informatieverstrekking van een onbekend soort. Letters in het wild op onverwachte plekken - soms alleen, soms in paren en soms in een woord op muren, stenen, binnen of buiten. De dialoog opzoekend... Loslopende letters hoeven niet aangelijnd.

 

 

 

Expo: Tuin van Thorbecke, 2021. 
protest borden, salonfähig.

houten panelen, lak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

memberBNO_PMS3405

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - hier afknippen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mier.gif

 

astrostudio

 

 

Oh wait, we promised the english text...

Geert Keuter (1965) is a graphic designer, trained at the Royal Academy of Art in The Hague and has always made 'free' work in addition to the work for his design agency. He makes logos, books and free work. Clarity in composition – good balance, fun and tranquility are the starting points.

Museum iCOON in Hoek Van Holland invited him to present his work there in 2023.

 

The work of artist Geert Keuter enters into a relationship with the environment - he plays with it. Always looking for a balance between space and residual space. His mobiles have a light presence in the space and seem to go their own way. Apparently nonchalant but with a highly visible, feel-good presence.